Zakład

Sozotechniki

 

Działalność

 

Pracownicy zakładu dysponują praktyczną wiedzą i doświadczeniem dla przygotowania dokumentów wynikających z prawa ochrony środowiska oraz uczestniczenia w procedurach uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie działalności na etapie przygotowania inwestycji oraz modernizacji i eksploatacji instalacji.

Możemy wykonać kompleksowe opracowania dla instalacji stwarzających poważne zagrożenie oraz małych firm o niewielkim wpływie na stan środowiska.

Zajmujemy się także wykonywaniem opracowań cząstkowych dotyczących jednej dziedziny: zanieczyszczenia powietrza, ścieków, hałasu, odpadów i promieniowania elektromagnetycznego.

 

Podejmujemy się kompleksowej obsługi podmiotów w zakresie ochrony środowiska.

 

Zawieramy umowy długookresowe dotyczące stałego doradztwa - outsourcing w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz prowadzeniem w imieniu Przedsiębiorcy bieżących spraw - kompleksowa obsługa zakładu w zakresie ochrony środowiska.

W szczególności wykonujemy następujące opracowania:

 • wniosek o pozwolenie na wprowadzanie substancji i pyłu do powietrza
 • wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów, gospodarka odpadami,
 • operat (wodno prawny)
 • raport o oddziaływaniu na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć 
 • projekt rekultywacji wysypiska
 • analiza uciążliwości akustycznej: zakładu oraz lotnisk i lądowisk helikopterów
 • przegląd ekologiczny
 • przegląd środowiskowy
 • program monitoringu instalacji,
 • inwentaryzacje instalacji i parametrów emisji
 • monitoring środowiska: pomiary emisji pyłów i gazów, pomiary sprawności urządzeń oczyszczających, pomiary imisji odorów i zanieczyszczeń bakteriologicznych, badania zanieczyszczenia wód i ścieków, badania zanieczyszczenia gleb i gruntów,
 • pomiary hałasu przemysłowego i drogowego(Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1474)
 • badanie morfologii i charakterystyki odpadów.
 • usługowe naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 • inne nietypowe analizy i ekspertyzy związane z ochroną środowiska.
 • ocena oddziaływania istniejących obiektów,

Skontaktuj się z nami

 

Zakład Sozotechniki Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 3

85-029 Bydgoszcz

mobile: +48 602 360 933

(+48 52) 372 91 61