Zakład

Sozotechniki

 

14 czerwca 2017
Budowa systemu zmierzającego do monitorowania i zarządzania zużyciem energii w Mieście Bydgoszczy, jak również koordynacja i raportowanie realizacji strategicznych dokumentów związanych ze zobowiązaniami Miasta, wynikającymi z potrzeb ochrony klimatu,
02 stycznia 2017
Outsourcing polega na zlecaniu wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym określonych procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. Obecnie prawie każda firma aby prowadzić działalność i skutecznie wykonywać prawo w ochronie środowiska powinna
02 stycznia 2017
Projektujemy i wykonujemy nierutynowe badania środowiskowe w zakresie emisji do powietrza, zanieczyszczeń w ściekach, zanieczyszczenia gruntu, składu odpadów oraz hałasu. Celem badań przez nas wykonywanych było: stwierdzenie czy dopuszczalne
  1. pl

Skontaktuj się z nami

 

Zakład Sozotechniki Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 3

85-029 Bydgoszcz

mobile: +48 602 360 933

(+48 52) 372 91 61