1. pl
Projektujemy i wykonujemy nierutynowe badania środowiskowe w zakresie emisji do powietrza, zanieczyszczeń w ściekach, zanieczyszczenia gruntu, składu odpadów oraz hałasu. Celem badań przez nas wykonywanych było: stwierdzenie czy dopuszczalne
Budowa systemu zmierzającego do monitorowania i zarządzania zużyciem energii w Mieście Bydgoszczy, jak również koordynacja i raportowanie realizacji strategicznych dokumentów związanych ze zobowiązaniami Miasta, wynikającymi z potrzeb ochrony klimatu,
Outsourcing polega na zlecaniu wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym określonych procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. Obecnie prawie każda firma aby prowadzić działalność i skutecznie wykonywać prawo w ochronie środowiska powinna

 

 Zakład

Sozotechniki