Kim jesteśmy?

 

Zakład Sozotechniki Sp. z o.o. - rok założenia 1989

 

Sozologia jest nauką zajmującą się kompleksowymi badaniami zachowań człowieka oraz racjonalną przebudową i ochroną jego środowiska. Termin ten został utworzony przez polskiego geologa Walerego Goetla. Sozotechnika zajmuje się praktycznymi metodami ochrony środowiska- inżynierią środowiska.

Zakład Sozotechniki prowadzi działalność od 1990 r. Posiada uprawnienia oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie, zdolnych do wykonania większości zamówień w zakresie ochrony środowiska.

W szczególności pracownicy zakładu dysponują praktyczną wiedzą w zakresie:

  • przygotowywania dokumentów wynikających z prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz innych przepisów regulujących obowiązki przedsiębiorstw na etapie inwestycji i eksploatacji
  • przygotowania dokumentów wynikających z prawa ochrony środowiska dla administracji państwowej i samorządowej,
  • stosowania narzędzi informatycznych do pozyskiwania i prezentacji informacji środowiskowych.
  • prognozowania zmian zachodzących w środowisku,
  • metod i technik wspomagania zarządzaniem ochroną środowiska,
  • raportów, kart informacyjnych  o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
  • programów ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej i zarządzania energią
  • ekspertyz i akredytowanych pomiarów hałasu

 

 

 

 

 Zakład

Sozotechniki