Zakład

Sozotechniki

 

14 czerwca 2017

Opracowania, materiały i informacje.

Budowa systemu zmierzającego do monitorowania i zarządzania zużyciem energii w Mieście Bydgoszczy, jak również koordynacja i raportowanie realizacji strategicznych dokumentów związanych ze zobowiązaniami Miasta, wynikającymi z potrzeb ochrony klimatu, to kluczowe zadania przed jakimi staje nowo utworzony Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy. Poniższa broszura przedstawia w przystępny sposób najważniejsze aktualne działania Miasta Bydgoszczy w zakresie prowadzenia polityki energetycznej i ochrony klimatu. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą 2017 (pobierz)

Skontaktuj się z nami

 

Zakład Sozotechniki Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 3

85-029 Bydgoszcz

mobile: +48 602 360 933

(+48 52) 372 91 61