Zakład

Sozotechniki

 

02 stycznia 2017

Outsourcing.

Outsourcing polega na zlecaniu wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym określonych procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. Obecnie prawie każda firma aby prowadzić działalność i skutecznie wykonywać prawo w ochronie środowiska powinna wydelegować odpowiednio przygotowaną osobę która będzie realizowała zadania z zakresu ochrony środowiska. Lepiej jednak skupić się na zasadniczej działalności i rozwijaniu w swojej branży a sprawy ochrony środowiska powierzyć innej najlepiej naszej firmie posiadającej doświadczenie i specjalistów.

Proces wdrożenia outsourcingu można ująć w następujących krokach:

 • określenie funkcji które mają być wydzielone,/ na przykład prowadzenie ewidencji emisji, udział w kontrolach WIOŚ i tak dalej / ,
 • przygotowanie procedur współpracy,
 • podpisanie umowy i realizacja,
 • monitoring efektywności usługi,
 • modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu.

 

Do zalet takiego rozwiązania można zaliczyć:

 • optymalizację kosztów obsługi,
 • podniesienie bezpieczeństwa organizacji,
 • nieponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
 • niskie koszty zarządzania,
 • dostęp do dobrych specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, wyższa elastyczność.

 

Proponujemy usługę polegającą na stałym doradztwie w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy jego bieżących spraw związanych z ochroną środowiska, jak np.:

 • cykliczne sporządzanie wymaganych sprawozdań,
 • organizacja obiegu dokumentów i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz naliczanie opłat produktowych,
 • prowadzenie obowiązkowej ewidencji emisji związanej z :
  • opłatami,
  • opakowaniami,
  • LZO,
  • urządzeniami elektrycznymi i t.p.
 • aktualizacja posiadanych pozwoleń ,
 • prowadzenie spraw w organach administracji,  
 • na życzenie - obecność podczas kontroli WIOŚ w zakładzie,
 • doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych

 

Skontaktuj się z nami

 

Zakład Sozotechniki Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 3

85-029 Bydgoszcz

mobile: +48 602 360 933

(+48 52) 372 91 61